Clubblad & drukwerken:

 

 

Formulieren

 

formulieren

 

 

clubblad

 

 

"Het Wase Kleinveeblad" A4-formaat

Ons gratis tweemaandelijks tijdschrift voor onze leden. Een bron aan informatie voor elke kleinveeliefhebber.
Klik op de afbeelding voor de PDF van dit blad.

Voor een gratis proefnummer stuurt u uw naam & adresgegevens in een mailtje aan het secretariaat

 

 

 hetvlaamseneerhof

"Het Vlaams Neerhof" A4-formaat

Driemaandelijks tijdschrift van het Vlaams Interprovinciaal Verbond van fokkers van Neerhofdieren vzw.  Dit tijdschrift bevat telkens de officiële informatie van de Landsbond vzw, het VIVFN vzw, enz.... Alsook telkens een rubriek over de verschillende diergroepen.

Meer info vindt u op http://www.vivfn.be/drukwerk/hetvlaamsneerhof/archief

 duiven

Standaard Duiven formaat A5, in boek of rigmap

 

Rasbeschrijvingen van alle Belgische sierduivenrassen met kleurfoto's.

 

Meer info vindt u op http://www.vivfn.be/drukwerk/standaarden

 hoenders  

Standaard Hoenders (NL & FR) formaat A5, in boek

 

Ras- en kleurbeschrijvingen van alle Belgische hoender- en krielrassen met kleurfoto's. Bevat ook een uitgebreid algemeen gedeelte wat voor alle liefhebbers zeer interessant is.

 

Meer info vindt u op http://www.vivfn.be/drukwerk/standaarden

 

 konijnen  

Standaard Konijnen (NL & FR) formaat A5, in boek

 

Ras- en kleurbeschrijvingen van alle Belgische konijnenrassen met kleurfoto's. Bevat ook een uitgebreid algemeen gedeelte wat voor alle liefhebbers zeer interessant is.

 

Meer info vindt u op http://www.vivfn.be/drukwerk/standaarden

 

 cavia

Standaard Cavia's  formaat A5, in boek

 

Ras- en kleurbeschrijvingen van alle in Belgische erkende caviarassen en -variëteiten met kleurfoto's. Bevat ook een uitgebreid algemeen gedeelte wat voor alle liefhebbers zeer interessant is.

 

Meer info vindt u op http://www.vivfn.be/drukwerk/standaarden

 

 cursusmateriaal

Cursus: Inleiding tot de anatomie, fysiologie, ziekteleer, erfelijkheidsleer en algemene veeteeltprincipes.A4-formaat, 150 pag.

Voorbereidende cursus voor apirant-keurmeesters van hoenders, park- & watervogels, duiven, konijnen& cavia's.  Deze cursus is ook zeer nuttig voor de liefhebbers-fokkers.

Meer info vindt u op http://www.vivfn.be/drukwerk/cursusmateriaal

 posterkrielen

Neerhofdierenposters  A2-formaat   600 x 420 mm

Uitgegeven door het Vlaams Interprovinciaal Verbond van fokkers van Neerhofdieren vzw.  

Volgende titels zijn ter beschikking:

- De Belgische hoenderrassen

- De Belgische krielrassen

- De Belgische konijnenrassen

- De Belgische duivenrassen

- De Belgische park- & watervogelrassen

- De in België erkende caviarassen

Meer info vindt u op http://www.vivfn.be/drukwerk/posters

Fokkersboek

Fokkersboek A4-formaat, ±140 pag.

 

Allerlei informatie zoals adressen van alle Vlaamse geregistreerde fokkers per diergroep en per ras, lijsten met ring en kooimaten, lijsten met Vlaamse en Waalse keuringen, vaccinatieattesten, en zoveel meer... 

Er verschijnt jaarlijks een nieuwe uitgave in de loop van de maand mei.

 

Meer info vindt u op http://www.vivfn.be/drukwerk/fokkersboek